• ro
  • pt-pt
  • pl
  • it
  • hr
  • es
  • en
  • el

Legislația

LEGISLAȚIA ANTI-DOPING ÎN ROMÂNIA

(în anul 2022)

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), este instituţia publică cu personalitate juridică şi autonomie decizională în activitatea anti-doping. ANAD este direct responsabilă de adoptarea şi implementarea la nivel național a tuturor reglementărilor internaționale privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

Reglementările anti-doping la nivel naţional au fost elaborate în concordanţă cu politicile internaţionale în domeniu, răspunzând exigenţelor formulate de Consiliul Europei, de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) și de Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA).

Convenția Internațională a UNESCO împotriva dopajului în sport a fost acceptată prin Legea nr. 367/2006. Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei a fost ratificată prin Legea nr. 171/1998. Prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga în anul 2003, România s-a angajat să transpună prevederile Codul Mondial Anti-Doping.

Programul mondial anti-doping include toate elementele necesare pentru a se asigura armonizarea optimă şi aplicarea în cele mai bune condiţii a programelor anti-doping la nivel internaţional şi naţional.

Principalele elemente sunt:

Nivelul 1: Codul Mondial Anti-Doping

Nivelul 2: Standardele internaţionale şi documentele tehnice

Nivelul 3: Modelele de bună practică şi îndrumările

Având în vedere obligațiile ce-i revin ca semnatar al Codului Mondial Anti-Doping, ANAD a inițiat procedurile de elaborare a unor noi acte normative la nivel național.

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1229 din 27.12.2021. Acest act normativ a intrat în vigoare la data de 30.12.2021 și preia prevederi care reflectă toate modificările și completările aduse Codului Mondial Anti-Doping, urmare a procesului de revizuire din care a rezultat varianta intrată în vigoare la 1 ianuarie 2021. Precizăm că preluarea prin Legea nr. 310/2021 a avut în vedere toate cerințele referitoare la respectarea condiției de conformitate cu programul mondial anti-doping. În elaborarea Legii nr. 310/2021 s-au introdus și prevederi referitoare la aderarea la standardele internaționale elaborate de WADA, prin trimiteri la aplicarea acestora.

Prin Legea nr. 310/2021 au fost abrogate dispozițiile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ care organizează executarea dispozițiilor Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport îl constituie Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping (publicată în Monitorul Oficial nr. 199 din 28 februarie 2022).

Normele metodologice privind controlul doping stabilesc următoarele etape și procese ale controlului doping la nivel național:

* procedura de desfășurare a testării doping;

* organizarea stațiilor de control doping pentru testarea doping în competiție;

* cerințele referitoare la informațiile de localizare.

Dispozițiile acestui act normativ realizează o înglobare a noilor prevederi internaționale în domeniul dopajului în sport, respectiv modificările aduse Codului Mondial Anti-Doping (urmare a procesului de revizuire) și cele ale Standardului internațional pentru testare și investigații al Agenției Mondiale Anti-Doping, modificări care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, precum și prevederile Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată de România prin Legea nr. 367/2006 (Codul Mondial Anti-Doping fiind anexă la această convenție).

ANAD are și atribuția elaborării Strategiei Naţionale Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele şi prevederile Codului, ale standardelor internaţionale, ale reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Convenţiei UNESCO. Prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 25 iunie 2018) a fost aprobată Strategia națională anti-doping pentru perioada 2018-2022 și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia.

De asemenea, ANAD propune măsuri specifice şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), în vigoare de la 19 mai 2008.

Mai multe informații se pot găsi online:

https://anad.gov.ro/

https://legislatie.just.ro/

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.